Email:shadow@aosif.com.cnHạ Môn Aosif Engineering Ltd

Hạ Môn Aosif Engineering Ltd

Chuyển mạch tự động

Automatic transfer switch
  • ATS chuyển tự động chuyển đổi nội
    Liên Bây giờ

    ATS chuyển tự động chuyển đổi nội

    Tự động chuyển chuyển nội (tủ ATS) AOSIF đôi điện tự động chuyển chuyển nội qua đôi điện đáng tin cậy cao tự động chuyển mạch, được sử dụng để nhận ra chuyển đổi của hệ thống cung cấp năng lượng giữa các nguồn lực và quyền lực khẩn cấp,...
Bản quyền © Xiamen Aosif Engineering Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.
QR Code